Blog

Waldorf okulları hakkında tanıtıcı video

Video metninin çevirisi

İlk Waldorf okulu

Waldorf eğitimi Rudolf Steiner tarafından antropozofinin ilkelerini temel alacak şekilde yapılandırılmıştır. Steiner, ilk Waldorf okulunu 1919 yılında Almanya Stuttgart’ta kurmuştur. Waldorf sigara fabrikasının işçilerinin çocuklarını okutmak için kurulan bu okul, sosyal statü ve yeteneklerinden bağımsız olarak tüm çocuklara aynı eğitimi almaları açısından eğitimde bir sosyal adalet öncüsü olma rolü üstlenmiştir.

Waldorf eğitiminin amacı

Waldorf eğitimi özgür fakat ahlaki olarak sorumluluk sahibi ve yüksek sosyal beceriler ve yaratıcılıkla donanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Waldorf eğitiminin müfredatı

Akademik bilgi, ev ödevleri ve sınav sonuçları geri planda kalırken; hikaye anlatımı ve deneyimleme eğitimin temel öğeleridir. 12 yıllık müfredat genelinde, öğrenciler matematik, edebiyat, tarih ve bilimin yanısıra çok çeşitli sanat ve el becerileri öğrenirler. İlkokul öğrencileri , resim yapar, örgü örer dokuma yapar ve balmumundan figürler üretir. Daha büyükler kalıp çıkarma, ciltçilik, çömlekçilik ve taş heykelciliği yapar. Hepsi müzik yapmayı öğrenir. Önce hepsi flüt çalmayı öğrenirler, ardından bazıları yaylı çalgılar diğerleri ise koro çalışmalarında yer alır.

Öğrenciler rekabet unsuru olmayan oyunlar oynarlar ve eurythmy yapmayı öğrenirler. Organik çiftçilik yaparlar.

İlk yıllardan başlayarak şarkılar, hikayeler ve küçük sohbetler aracılığıyla 2 yabancı dil öğrenirler.

8 ile 12. Sınıf aralığında tüm sınıflar klasik bir tiyatro eserini çalışır, arkadaşları ve ebeveynleri önünde sahneye koyarlar.

Waldorf eğitiminin yöntemi

Waldorf eğitimi hemen hemen tüm ana akademik konulara kendine has bir proje süreci şeklinde yaklaşır. Kendini tekrar eden ders programları yerine tarih, matematik, fen hatta bahçıvanlık gibi konu başlıkları 4-6 haftalık bir dönem boyunca sabah ilk iki saati doldurur. Daha sonra yeni bir konu ana yoğunlaşma alanı haline gelir.

Steiner ayrıca bilime deneysel bir yaklaşım keşfetmiştir. Öğrencilerin kitaplardan öğrenmek yerine önce gözlemledikleri ve daha sonra kendi kelimeleri ve çizimleriyle tanımladıkları yolla bilimsel olgular daha kolay öğrenilmektedir. Bu yüzden Waldorf okulları, çocukların bilgiyi keşfetme ve öğrenmenin uzun yıllara dayalı birikiminin en iyi şekilde farkına varmalarından sonra bilgisayar kullanmalarını önerir. Bu da 10 yaşından sonra olabilmektedir.

Öğretmenler empati ve kişisel gelişimin ruhunda notlardan kaçınır ve bireysel karakter gelişimini değerlendirir. Test sonuçları ve notlardan ancak üniversiteye girecek daha büyük öğrencilere bahsedilir.

Günümüzde Waldorf okulları

Bugün 60 ülkede 1000’ den fazla Waldorf okulu en yaygın bağımsız okul girişimi olarak mevcuttur. Waldorf Avrupada tanınmış ve kabul edilmiş bir eğitim teorisidir ve okullar devlet desteği bulabilmektedir.

Çocuklarını Waldorf okullarına verenlere örnek olarak: Clint Eastwood, Lenny Kravitz, Forbes ailesi ve teknoloji sektörünün kalbi Silikon Vadisi’ndeki bir çok aile sayılabilir. Halbuki Steiner teknoloji ve medyayı oldukça eleştirirdi.

Bir keresinde bir gazeteci Steve Jobs’a “çocuklarınız yeni iPad’i beğendi mi?” diye sorduğunda henüz kullanmadıklarını ve çocukların teknoloji kullanımlarının evde kendileri tarafından kısıtlanmaya çalışıldığını söylemiştir.

Psikiyatrist William Glasser okuduklarımızın %10’unu, duyduklarımızın %20’sini, gördüklerimizin %30’unu, fakat deneyimlediklerimizin %80’ini öğrendiğimizi ifade demiştir. Waldorf okullarının teknolojiyi geri planda tutan yaklaşımına rağmen deneysel öğrenme metodunun oldukça çağdaş olduğu iddia edilebilir.

Ne dersiniz?


Çeviri: Özel Nisan İlkokulu

Waldorf’un 100. Yılı İçin Yayınlanan Tanıtım Videosu

Neden Waldorf? Waldorf’un 100. yılı için hazırlanan videoda, çeşitli okullardan öğretmenler ve yöneticiler konuşuyor….

ilk Waldorf okulu 1919 yılında Stuttgart’ta kurulmuştur. 2019 yılındaki 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan bu videoda Waldorf pedagojisinin günümüz eğitim ihtiyaçlarını nasıl karşıladığına dair bilgiler verilmektedir. Dünyanın farklı coğrafyalarından Waldorf eğitmenleri, öğrencileri ve yöneticileri görüş ve bilgilerini aktarıyorlar.

Silikon Vadisi’nde Waldorf eğitimi

Waldorf School of the Peninsula, Silikon Vadisi’nde eğitim veren bir okul. Öğrencilerinin çoğunluğu, E-Bay, Google, Apple, Yahoo ve Hewlett-Packard gibi teknoloji firmalarının çalışanlarının çocukları. Eğitimini Waldorf pedagojisi üzerine temellendiren okul, teknolojiden uzak duran yaklaşımıyla zeka, eğitim ve teknoloji kullanımı arasındaki ilişkiye dair genel kanıyla çelişen bir duruş sergiliyor.

Waldorf School of the Peninsula ile ilgili birkaç bağlantıyı aşağıda listeliyoruz: