Okulda yaşam

İnsanı;

  • Beden, zihin, ruh olarak zinde, sağlıklı ve dengeli,
  • Kendiyle, bireylerle, bizle ve doğayla ilişkisinde saygılı, barışçıl ve yapıcı,
  • Özgür irade kullanarak kalıpların içinde veya dışında kalma tercihi yapabilen ama hem içeridekilerin hem de dışarıdakilerin bizi oluşturduğunu bilen,
  • Gelişme ve olgunlaşmanın daimi bir süreç olduğunun farkında olan, buna inanan ve bu yönde çabalayan,
  • Kendini yönetme, organize olabilme ve organizasyonu kendi kendine yönetebilme yeteneğine sahip ve bilgiye saygılı,

bir evren olarak gören ve bu doğrultuda imece yöntemiyle çalışan insanlarız.

Bu yolda Waldorf pedagojisi ve Anadolu uygarlığından esinlendik.

Eğitimde sanata, doğaya önemli bir yer veriyoruz. Yabancı dil eğitimimizin bir parçası. Sevgiyi temel alıyoruz.