Sanat

Okulumuzda sanat, eğitimin temel öğelerinden biridir. Waldorf bakış açısına göre eğitimin kendisi de sanattır.